Psykosyntesens grundare
Psykosyntesen är en gren inom psykologin som grundades av den italienska läkaren och psykiatern Roberto Assagioli, 1888-1974. Han var lärjunge till Freud, men integrerade västerländskt synsätt och österländska tankar och skapade en dynamisk metod som talar till hela människan kropp, själ, känslor och intellekt.

www.humanova.se

 

Jag är diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes vid Huma Nova. Under samtalsterapin tar vi utgångspunkt ur det friska och livskraftiga hos Dig som människa. Jag hjälper Dig att hitta Din egen inneboende styrka och vilja och vägleder Dig genom personliga svårigheter.

Vad är psykosyntes?
Psykosyntesen är en modern, humanistisk psykologi. Den menar att i varje problem vi upplever finner vi fröet till personlig utveckling och mognad.

Metoden ger människor stöd i deras sökande efter självkännedom. Detta sökande omfattar både barndomsupplevelser och den vuxnes arbete med att frigöra och använda sina kreativa resurser. Vi jobbar med vår längtan efter mening, strävan att känna tillit till den egna förmågan och vilja att skapa djupa och varaktiga relationer. Psykosyntesen medverkar till psykisk hälsa genom sin strävan efter helhet. 

Psykosyntesen är inspirerande för personlig och själslig utveckling. Metoden kan användas inom olika områden såsom terapi, ledarskapsutveckling, personalvård och utbildning.