Hälsa är en resurs både för individen och organisationer. Det finns starka skäl att dikutera hälsofrågor även i företagsekonomiska termer. Bara stress och dålig kondition hos medarebetarna kostar såväl företag och samhälle miljardbelopp.

Medarbetarna är den kritiska resursen i företaget, det nya kapitalet. En genomtänkt strategi kring hälsa är då en god investering för både individ och företag. Att arbeta förebyggande istället för rehabiliterande kräver mindre insatser, är mycket mer kostnadseffektivt och möjligheterna att lyckas ökar.

Jag hjälper Ditt företag att planera och genomföra en strategisk och lönsam friskvårdsfattning.